wat is Heerlijkheid Burgst ?

heerlijkheid burgst haagse beemdeDat een deel van de de Haagse Beemden ooit onderdeel was een klein ‘staatje’ met eigen rechten, een Heerlijkheid, zullen weinig mensen weten. Met name bewoners uit de buurten Overkroeten, Heksenwiel, Kroeten, Muizenberg, Paradijs en Kesteren zullen niet weten dat zij op het grondgebied van die oude Heerlijkheid wonen. Om precies te zijn vormden deze buurten samen met de huidige landgoederenzone en het landgoed Burgst de ‘Heerlijkheid Burgst’.

Rond de 12e eeuw zijn de gronden van de oude Heerlijkheid ontgonnen en als landbouwgronden in gebruik genomen. De oude kern van de Heerlijkheid, de landgoederenzone met daarin de boerderijen de Grote Hoeve en de Kleine Hoeve, bestaan nog steeds. Deze Hoeven liggen bij de Hoge Akker, die vroeger volledig omsloten werd door een dijkje. Het oude landgoed Burgst heeft daaraan zijn naam te danken, want Burgst is van oorsprong een samenvoeging van twee woorden: ‘borg’ dat veilig/beschermd betekent en ‘ast’ dat akker betekent. ‘Burgst’ verwijst dus niet naar een ‘burgt’ of ‘kasteel’, maar naar een akker, die door een dijkje werd beschermd tegen de hoge waterstand.

Tot vandaag de dag zijn er op de oude akkers en weilanden nog steeds boeren aan het werk. Sinds de 12e eeuw is het gebied zonder enige onderbreking als landbouwgrond in gebruik. De gemeente, eigenaar van de grond, heeft de grond 4 partijen verpacht: vleesveehouderij van de Haar-Snijders/veehouder Franken, stadsboerderij De Kleine Hoeve en kinderboerderij De Sik.
Deze pachters hebben besloten om een nauwere samenwerking aan te gaan en gezamenlijk naar buiten te treden als “Heerlijkheid Burgst”. Het gebruik van deze naam is niet bedoeld om het oude stukje overheidsgezag terug te krijgen, maar om de eigenheid van het gebied te benadrukken.
De partners willen met hun activiteiten garanderen dat het eigen karakter van de landgoederenzone behouden blijft en als landbouwgrond in stand blijft. Zoals eeuwen lang de grond haar bewoners en later die van de stad Breda hebben gevoed, zo willen de partners op een duurzame wijze gezonde producten op de markt brengen. Daarmee krijgt het begrip ‘heerlijkheid’ een nieuwe invulling: niet langer een eigenheid door een eigen vorm van overheidsgezag, maar een eigenheid als het gaat om gezonde voeding zoals groenten en vlees, maar ook van op het gebied gerichte educatie voor jongeren en volwassenen.
‘Heerlijkheid’ staat daarmee ook letterlijk voor heerlijk, lekker, leuk, interessant en leerzaam.
KIJKT U EENS IN HUN WINKELS (zie menu rechterzijde)